Lối tắt đến
Lối tắt đến văn bản chính
Lối tắt đến menu dịch vụ
  • Xử lý cả vấn đề bảo mật và tin cậy ngay lập tức với Thanh địa chỉ màu xanh lục. Nhờ có cấp độ bảo mật cao nhất, Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn trước những trang web lừa đảo và trang web sử dụng kỹ thuật tấn công chuyển hướng đến trang web giả mạo và chỉ cho phép những trang web tin cậy.
  • Chứng chỉ Sectigo của Hàn Quốc do Cơ quan cấp chứng chỉ thông tin Hàn Quốc phát hành.
  • Nhiều công ty đã tin tưởng Daousign Vietnam. Daousign Vietnam giúp nhiều công ty trở nên tin cậy.
Thị phần toàn cầu của chứng chỉ SSL

Positive EV


Cấp độ bảo mật mạnh nhất với
chức năng Green Adress Bar

0 VND
6,000,000 VND

Yêu cầu

Positive MDC EV

Chứng chỉ cơ bản cho tối đa 3 miền

0 VND
9,900,000 VND
Yêu cầu

InstantSSL OV

0 VND
1,900,000 VND
Yêu cầu

UCC OV

Chứng chỉ cơ bản cho tối đa 3 miền

VND
6,300,000 VND
Yêu cầu

PremiumSSL Wildcard OV

Xác thực tên miền phụ không giới hạn

VND
8,000,000 VND
Yêu cầu

PositiveSSL DV

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

VND 460,000 VND

Yêu cầu

PositiveSSL Wildcard DV

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

VND 4,600,000 VND

Yêu cầu

PositiveSSL MDC DV

Chứng chỉ cơ bản cho tối đa 3 tên miền

VND 3,000,000 VND

Yêu cầu

Thông báo

  • Không tìm thấy thông báo đã đăng ký.

FAQ

  • Không tìm thấy câu hỏi thường gặp đã đăng ký.

Tìm kiếm mã bưu chính

Vui lòng nhập địa chỉ đường phố và số tòa nhà hoặc phường/xóm và số lô.

(Ví dụ: Yeonji-dong 219-2, Sejong-daero 110)

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm mã bưu chính
Vui lòng nhập địa chỉ đường phố và số tòa nhà hoặc phường/xóm và số lô.