Lối tắt đến
Lối tắt đến văn bản chính
Lối tắt đến menu dịch vụ
  • Xử lý cả vấn đề bảo mật và tin cậy ngay lập tức với Thanh địa chỉ màu xanh lục. Nhờ có cấp độ bảo mật cao nhất, Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn trước những trang web lừa đảo và trang web sử dụng kỹ thuật tấn công chuyển hướng đến trang web giả mạo và chỉ cho phép những trang web tin cậy.
  • Chứng chỉ Sectigo của Hàn Quốc do Cơ quan cấp chứng chỉ thông tin Hàn Quốc phát hành.
  • Nhiều công ty đã tin tưởng Daousign Vietnam. Daousign Vietnam giúp nhiều công ty trở nên tin cậy.
Thị phần toàn cầu của chứng chỉ SSL

InstantSSL Single OV


100 VND
1,900,000 VND

Yêu cầu

PositiveSSL Single DV

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

VND
460,000 VND
Yêu cầu

PositiveSSL Wildcard DV

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

VND
4,600,000 VND
Yêu cầu

PremiumSSL Wildcard OV

Xác thực tên miền phụ không giới hạn

VND
8,000,000 VND
Yêu cầu

PositiveSSL Multi DV

Chứng chỉ cơ bản cho tối đa 3 tên miền

VND
3,000,000 VND
Yêu cầu

PositiveSSL MDC Wild DV

3130000 VND 312,000 VND

Yêu cầu

UCC OV

Chứng chỉ cơ bản cho tối đa 3 miền

VND 6,300,000 VND

Yêu cầu

Sectigo SSL DV

Chứng chỉ SSL kinh tế nhất

VND 2,800,000 VND

Yêu cầu

FAQ

  • Không tìm thấy câu hỏi thường gặp đã đăng ký.

Tìm kiếm mã bưu chính

Vui lòng nhập địa chỉ đường phố và số tòa nhà hoặc phường/xóm và số lô.

(Ví dụ: Yeonji-dong 219-2, Sejong-daero 110)

Kết quả tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm mã bưu chính
Vui lòng nhập địa chỉ đường phố và số tòa nhà hoặc phường/xóm và số lô.